banner-mi5s
Slovné spojenie ?Xiaomi notebook? bolo e?te pred pár mesiacmi sklo?ované takmer ka?dodenne. ?ínsky technologický gigant ale nakoniec sny fanú?ikov splnil a v lete tohto roka oficiálne svetu ukázal svoj historicky prvý prenosný po?íta?. Ako ka?dý produkt od Xiaomi, aj ich notebook spôsobil hotový o?ia?, ke??e prichádza s výborným pomerom ceny a výkonu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Mi Notebook Air chce na (?ínskom) trhu konkurova? najznámej?ím prémiovým notebookom od amerického Apple. Kým v domovskej ?íne sa prvý notebook od Xiaomi predáva u? nejaký ten piatok, do reálneho predaja pre nás, Európanov, sa dostal len nedávno. Nám sa ho opä? podarilo získa? ako prvým na Slovensku a v?aka e-shopu Gearbest.com vám máme mo?nos? prinies? detailnú recenziu na 13,3-palcovú verziu Mi Notebook Air. Testovanie je u? v plnom prúde a vy sa sa tak znova mô?ete pýta? na v?etko, ?o vás oh?adom tohto laptopu zaujíma.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-9

Kúpi? Xiaomi Mi Notebook Air 13 za 831 ?

Po dizajnovej stránke Mi Notebook Air nezaprie podobnos? s americkými ?jab??kami?, no Xiaomi pri kon?truovaní pou?ilo aj vlastné zbrane. 13,3-palcový displej sa im podarilo vtesna? od ove?a kompaktnej?ej kon?trukcie ako v prípade 13,3″ verzie Apple Macbook Pro ?i Macbook Air. Celkové rozmery Xiaomi Mi Notebook Air 13 tak ?inia 309.6 mm na ?írku, 210.9 mm na d??ku a hrúbka sa zastavila na perfektných 14.8 mm. V spojení s hmotnos?ou len 1,28 kilogramu si Mi Notebook Air bez námahy odnesiete v akejko?vek ta?ke alebo ruksaku kdeko?vek. Xiaomi takto nízku hmotnos? dosiahlo aj napriek pou?itiu celohliníkovej kon?trukcie, ktorej dielenské spracovanie je doslova famózne.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-3

U? spomínaný 13,3-palcový lesklý displej obklopuje rámik so ?írkou len 5,59 mm, v?aka ?omu samotný displej tvorí a? 80,1% z celej plochy obrazovky. Xiaomi ako zobrazovací panel pou?ilo IPS, ?ím dosiahlo ?pi?kové pozorovacie uhly, výborný jas displeja a skuto?ne nádherné farebné podanie. K absolútnej dokonalosti nahráva aj FullHD rozlí?enie, v?aka ?omu je výsledná jemnos? fantastických 166 ppi. ?o sa klávesnice týka, tá prichádza s jednoúrov?ovým bielym podsvietením, dostato?ným zdvihom kláves a optimálnym odporom. V?etky tieto atribúty sp??ajú predpoklady na pohodlné písanie na klávesnici, no osobne sme si musel nieko?ko hodín zvyka? na rozlo?enie kláves, ke??e pred Mi Notebook Air som pou?íval notebook s plnohodnotnou klávesnicou, vrátane tej numerickej. Výborne sa pracuje aj so vstavaným touchpadom, ktorý navy?e podporuje roz?írené gestá.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-8

Po výkonovej stránke Xiaomi Mi Notebook Air 13 dostal do vienka dvojjadrový Intel Core i5-6200U procesor, ktorý pri maximálnej zá?a?i vytiahne na taktovaciu frekvenciu a? 2,7 GHz. Spolu s 8 GB RAM pamä?ou typu DDR4 a dedikovanou grafickou kartou NVIDIA GeForce 940MX s 1 GB GDDR5 pamä?ou doká?e Mi Notebook Air spusti? aj náro?nej?ie hry ?i programy. Pomocníkom je aj 256 GB SSD pripojený pomocou PCIe rozhrania, ?ím bola dosiahnutá rýchlos? ?ítania a? 1,5 GB/s. Disk bez mechanických ?astí zna?ne prispieva aj k rapídne rýchlemu ?tartu notebooku (pod 8 sekúnd) ?i ve?mi svi?nému chodu samotného opera?ného systému. Práve OS je najvä??ím zádrhelom pri prvom rozbalení notebooku, ke??e ide o Windows 10 v tzv. ?single-language? verzii, ktorý je v tomto prípade limitovaný len na ?ínsky jazyk. Pre plnohodnotné pou?ívanie je teda potrebné notebook hne? rein?talova?.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-4

Kvôli pomerne tenkej kon?trukcii muselo Xiaomi mierne ubra? z konektivity. Mi Notebook Air 13 tak ponúka len USB Type-C konektor slú?iaci na nabíjanie alebo ako video výstup, 2 x USB 3.0 konektory, 3,5 mm audio jack a jeden HDMI konektor. Zamrzí absencia slotu pre SD/microSD karty a tie? klasického RJ45 konektoru pre pripojenie k internetu. Xiaomi to v?ak vykompenzovalo ?pi?kovou sie?ovou kartou, ktorú dodáva Intel. Tá integruje WiFi 802.11ac anténu s Dual-band podporou a maximálnou teoretickou rýchlos?ou s?ahovania 867 Mbps. Pri bezdrôtovej komunikácii poslú?i aj nov?í Bluetooth 4.1, zatia? ?o o kvalitný hudobný zá?itok sa postarajú reproduktory od AKG s výkonom a? 4W a úpravou zvuku Dolby Audio? Premium. Batéria s kapacitou 5400 mAh pod?a údajov od výrobcu poskytne výdr? na 8 hodín prehrávania online videa, pri?om prichádza s podporou rýchleho nabíjania.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-1

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
43%
Páči sa mi to
30%
Chcem to
13%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
3%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]