Komer?ne dostupné drony DJI sa te?ia skuto?ne ve?kej ob?ube aj v radoch slovenských technologických nad?encov. Tých niekedy neodradí ani vy??ia koncová cena. Ak by si sa aj ty rád pridal do tejto skupiny letcov, táto akcia je pre teba doslova ako stvorená.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V sú?asnosti patrí medzi najpredávanej?ie modely výrobcu jednozna?ne Mavic Pro, ktorý si získava nev?ednú slávu najmä kompaktnými rozmermi a nadupanými ?pecifikáciami. Ponúka toti? rozmery, v?aka ktorým ho zlo?í? aj do men?ieho batohu, respektíve ?pi?kový 12 MPx sníma? s podporou nahrávania 4K videa. Práve tieto dve vlastnosti sa starajú o to, ?e spolo?nos? zaznamenáva denne nieko?ko stoviek objednávok. 3830 mAh batéria zas umo??uje maximálny let po dobu 27 minút.

dji mavic prozdroj fotografie: DJI

Kúpi? DJI Mavic Pro za 929 ? s dodaním bez poplatkov

Maximálna rýchlos? 65 km/h ?i 3-osí gimbal zabezpe?ujú v?etko potrebné aj pre skúsených profíkov. Medzi ?al?ie z vyh?adávaných vlastností sa potom zara?ujú aj rôzne letové re?imy, ktoré nielen?e umo??ujú menej skúseným pou?ívate?om vychutna? si plný potenciál drona, ale priná?ajú nevídané schopnosti vytvárania unikátnych záberov. V?aka kompaktnému ovláda?u, ktorý priamo spolupracuje s tvojim smartfónom a aplikácii bude? ma? preh?ad o celom lete a ni? ?a nezasko?í.

dji mavic prozdroj fotografie: Instagram / DJIGlobal

S touto ma?inou teda bude? schopný vytvára? zábery, ktoré ti prinesú na tie najkraj?ie miesta na Zemi úplne novú perspektívu. Na Slovensku by ?a vy?iel na nie?o málo cez 1100 ?, ?o rozhodne nie je ?udová ?iastka. Av?ak v ?ínskom e-shope sme na?li jednu neodo?ate?nú ponuku, ktorá vyhráva fantastickou cenou len 929 ?! Musí? by? v?ak rýchly, ked?e akcia kon?í u? za 21 hodín. E-shop navy?e garantuje, ?e pri dodaní za teba zaplatí v?etky potrebné colné poplatky. A s dodaním zadarmo tak naozaj dlho nemusí? váha?, ?i si takýto perfektný dron zaobstará? aj ty. Takáto ponuka sa toti? tak skoro ur?ite neobjaví. Poponáh?aj sa.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.