Aktualizované 12. decembra 2022: Mnohí Slováci, ktorí so štátom komunikujú elektronicky sa boja chaosu v súvislosti s končiacou platnosťou digitálnych certifikátov pre elektronický podpis na našich občianskych preukazoch vydaných do 20. júna 2021.

Štát už od decembra vydáva nové tzv. biometrické občianske preukazy, no mnohí hlásia dlhé čakanie na klientskych centrách, kde o ne môžu občania požiadať. Ako však informuje Finančná správa, aj od nového roka bude existovať alternatíva, ako podpisovať dokumenty so starým občianskym.

Stačí si nahrať nový „dočasný“ certifikát

Finančná správa (FS) SR síce upozorňuje klientov, aby požiadali o vydanie nového biometrického občianskeho preukazu. Zároveń však uvádza „druhú možnosť“, ktorou je nahratie si nového typu certifikátu, na starý občiansky po 1. januári 2023. Nový certifikát bude dostupný na základe pripravovanej vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o uznaných spôsoboch autorizácie.

Niektorých Slovákov čakajú povinnosti, na ktoré musia elektronický podpis na stránkach Finančnej správy použiť. Okrem daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa v januári 2023 podáva napríklad aj daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za december alebo za 4. štvrťrok 2022. Od začiatku januára však s občianskym preukazom vydaným do 20. júna 2021 bez nového certifikátu nebude možné podpisovanie na portáli FS. V marci príde na rad aj daňové priznanie za rok 2022.

 Zdokonalený elektronický podpis si na starý preukaz môžu klienti nahrať z internetu cez aplikáciu eID klient. Druhou možnosťou je práve problematická osobná návšteva na oddelení dokladov.

„Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, odporúčame výmenu OP, keďže zdokonalený elektronický podpis je len dočasným riešením,“ dodala Rybanská.

Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od 1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok alebo prostredníctvom portálu e-Commerce. Pre spotrebné dane sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez portál finančnej správy. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť zdokonalený elektronický podpis, ale bude akceptovaný iba KEP.

Ak elektronický podpis nepotrebuješ, neponáhľaj sa

Ak nepatríš k podnikateľom a zároveň sa nechystáš využívať služby Slovensko.sk, ponáhľať sa nemusíš. Samotným občianskym preukazom platnosť nekončí, zostávajú platné až do dátumu, ktorý je na nich uvedený.

Pôvodný článok z 1. decembra 2022: Rezort vnútra začal od dnešného dňa vydávať biometrické občianske preukazy. Policajné oddelenia dokladov tak od 1. decembra vydávajú doklady nového typu. Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát.

„Odteraz každý, kto požiada o vydanie občianskeho preukazu, absolvuje rovnakú procedúru ako pri žiadosti o vydanie cestovného pasu,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec. Biometrické pasy Slovenská republika vydáva už od roku 2008.

Z informačných systémov ministerstva vnútra budú otlačky prstov vymazané v momente, keď bude doklad vydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov v súvislosti s vydávaním dokladov neumožňuje vytváranie databázy odtlačkov prstov.  

Z tohto dôvodu je zrušená aj elektronická služba, na základe ktorej bolo možné požiadať o občiansky preukaz online pri zmene trvalého bydliska. Po novom sa teda dá občiansky preukaz vybaviť už len osobne, a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

FOTO TASR - Pavel Neubauer

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa vzťahuje na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné dočasne zosnímať otlačky prstov, sa OP vydá s platnosťou na 1 rok.

Čip, na ktorý sa biometrické dáta ukladajú, je duálny, možno ho teda na rozdiel od čipu na doposiaľ vydávaných OP použiť aj bez čítačky, čiže bezkontaktne s pomocou mobilného čítacieho zariadenia s funkciou NFC – teda rovnako ako platobnú bankovú kartu. Znamená to, že nový biometrický bezkontaktný OP je pripravený aj na používanie e-služieb cez mobil.

Novinkou je, že čip umožňuje prezerať a kontrolovať si biometrické aj ostatné údaje v ňom zapísané, a to pomocou voľne prístupných aplikácií. Pri staršom type OP je to možné len na oddelení dokladov.

Aké sú možnosti?

Podľa vyššie uvedených informácií a možností, ktoré štát ponúka, má občan SR na výber z troch alternatív.

  • Prvá je počkať a požiadať o nový biometrický občiansky preukaz, ktorý by sa mal vydávať od decembra 2022, prípadne od nového roka 2023, ak prezidentka podpíše zákon, ktorý schválil parlament. Slovensko tak začne vydávať biometrické OP.
  • Alternatíva číslo 2 je požiadať o nový OP, v skutočnosti o starý typ, s tým, že tu je možnosť pokračovania s elektronickým podpisom, lenže bez biometrických funkcií a vymeniť ho znova po auguste 2031.
  • Tretia možnosť je nechať si starý OP do konca jeho platnosti, ale nepoužívať elektronické služby, ktoré si vyžadujú podpis.
Žiadna plošná výmena dokladov

Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že doteraz vydané staršie typy občianskych preukazov možno používať do konca doby ich platnosti. Pripomína však aktívnym používateľom elektronického podpisu, ktorým bol občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021, že platnosť certifikátov pre e-podpis uložených na čipe ich dokladu končí najneskôr 31. decembra 2022.

Používateľov na to upozorňuje aj aplikácia eID klient. Títo občania by mali požiadať o vydanie nového biometrického OP čo najskôr, aby už začiatkom roka mohli vykonávať elektronické úkony.
Operátori, poštové spoločnosti a banky budú môcť overiť totožnosť klientov pomocou elektronického občianskeho preukazu. Zdroj: Pixabay

Za vydanie OP z dôvodu končiacej platnosti certifikátov v štandardnej 30-dňovej lehote sa nevyberá správny poplatok. Ak však požiadate o vydanie dokladu do 2 pracovných dní, treba rátať s príplatkom 20 eur za urýchlené vybavenie.

Ministerstvo vnútra taktiež upozorňuje, že o občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku a vyhotovený doklad si nechať doručiť na oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku či miestu zamestnania, alebo aj kuriérom priamo do vlastných rúk.

Odporúča vyhnúť sa veľkým klientskym centrám, kde sú čakacie doby najdlhšie. Pravdepodobnosť, že na menších oddeleniach dokladov budete vybavení rýchlo, je veľmi vysoká.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP