Skon?ila ti na smartfóne záruka a láka ?a to?ko ospevovaný root? Máme pre teba pár tipov, ako si v?aka niektorým aplikáciám mô?e? zabezpe?i? plynulej?í chod prostredia alebo zbavi? sa nepotrebného mno?stva predin?talovaných aplikácií.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?Rootnutie“ Android zariadenia ti poskytuje viacero mo?ností. V tomto prípade sa jedná hlavne o mo?nos? odstránenia výrobcom predin?talovaných (?asto krát nechcených) aplikácií, ktoré zbyto?ne zaberajú miesto v internej pamäti a zahlcujú RAM. Dozvie? sa ale napríklad aj to, ako pred??i? výdr? batérie. Nezabudli sme ani na tie, ktoré ti poskytnú nefér výhodu oproti pou?ívate?om, ktorí root práva povolené nemajú.

SuperSU

zdroj fotografie: SuperSu

Táto aplikácia od známeho vývojára Chainfire je ?mana?ér“ root povolení. Mô?e? cez ?u odobera? a ude?ova? root práva aplikáciám, ktoré si ich vy?adujú. Ak u? si si ?rootol“ telefón iným spôsobom, mô?e? si aplikáciu nain?talova? jednoducho cez Obchod Play. Ak nie, vie? uskuto?ni? samotný root flashnutím zip súboru cez recovery.

Cena: Zdarma / 3,75 ? za Premium verziu

Titanium Backup

Titanium Backupzdroj fotografie: Twitter/@TitaniumBackup

Jedna z aplikácií, ktorú by si si mal po úspe?nom roote nain?talova? ako prvú. Pomocou Titanium Backup mô?e? odin?talova? ?ubovo?nú aplikáciu zo svojho zariadenia. Taktie? zaujímavá ?fí?ura“ tejto appky je mo?nos? zálohy a obnovy údajov aplikácií. V prípade, ?e sa rozhodne? zakúpi? si PRO verziu, mô?e? vyu?i? multi-zálohu alebo funkciu zmrazenia aplikácií (stopnutie samotného procesu bez nutnosti úplného zmazania aplikácie).

Cena: Zdarma / 6,49 ? za PRO verziu

Greenify

zdroj fotografie: YouTube/Technik IQ

Greenify analyzuje beh v?etkých aplikácií a ur?uje, ktoré najviac za?a?ujú pamä? RAM, procesor ?i spôsobujú mno?stvo tzv. ?wakelockov“ (procesy, ktoré majú negatívny vplyv na výdr? batérie). Následne ti ponúkne mo?nos? „hibernácie“, teda pozastavenia nepotrebných procesov v pozadí, ktoré vybíjajú batériu.

Cena: Zdarma

Link2SD

zdroj fotografie: Google Play

Pomocou Link2SD doká?e? presúva? aplikácie z internej pamäte na pamä?ovú kartu. Finta je v?ak v tom, ?e aplikácia sa bude správa?, ako keby bola nain?talovaná v internej (primárnej) pamäti. Túto funkcionalitu u? oficiálne priniesol star?í Android Marshmallow, no ak si jeden z tých, ktorí sa Androidu 6.0 nedo?kali, Link2SD je pre teba rozhodne super alternatíva.

Cena: Zdarma

Xposed Framework


zdroj fotografie: Xposed

Xposed je jeden z najvä??ích lákadiel, pre?o by si mal ?rootnú?“ vyskú?a?. In?talácia je mierne zlo?itej?ia ako len kliknutie na oby?ajný apk súbor. Okrem toho je potrebné cez recovery flashnú? zip súbor, ktorý nájde? na ich webe alebo na komunitnom fóre XDA. Po úspe?nej in?talácii ti tento framework umo??uje in?taláciu rozmanitých módov. Mô?e? si tak vylep?i? systém o rôzne funkcie bez toho, aby si musel podstupova? proces in?talácie alternatívnej ROM. Pomocou modulov mô?e? napríklad úplne odstráni? reklamy z YouTube aplikácie ?i aktivova? prehrávanie videa (a zvuku) v pozadí.

Cena: Zdarma

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Dávid Borovsky
Študák na výške & technologický geek milujúci minimalizmus, gúglovský material design, zaujimajúci sa o makroekonómiu a politiku.