Po dobre hodnotených ?portových Xiaomi slúchadlách sa na trh dostáva aj ich vylep?ená mini verzia, ktorú si ob?úbi nejeden ?portovo zalo?ený pou?ívate?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Celkovo u? druhá generácia ?portových slúchadiel Xiaomi uzrela svetlo sveta len prednedávnom, av?ak u? sa naplno predáva v mnohých e-shopoch a svete ?uduj sa, ?udia ich v hojnom po?te kupujú. Tak?e ?ím by ?a mali vlastne slúchadlá zauja?? Ako ?portovca ur?ite zaujme najmä ochrana IPX4, ktorá zaru?uje odolnos? vo?i striekajúcej vode a potu. ?alej je tu váha, ktorá ?iní len 14,5 g. To ale nieje ani zdaleka v?etko, v ?om sa slúchadlá zlep?ili. Ke??e sú o 18,5 % men?ie, bolo mo?ne pozmeni? ich tvar, ?o zaprí?inilo ove?a komfortnej?ie dr?anie v uchu a ani po hodinách po?úvania hudby ?a nebudú tla?i?.

Tento kúsok navy?e disponuje Bluetooth ?ipom vo verzii 4.1. Pýta? sa potom, kam smeruje kabelá? zo slúchadiel? Smeruje priamo do riadiacej jednotky, ktorou mô?e? ovláda? hlasitos? a prepína? skladby. Navy?e má na zadnej ?asti klip, v?aka ktorému sa rozhodne nemusí? bá?, ?e slúchadlá niekde stratí?. Nesmie chýba? ani mikrofón, ?ia?, jedinou nevýhodou oproti star?ej generácii je batéria.

Kúpi? ?portové Xiaomi slúchadlá za 26 ?
Kupón 430c0d

Xiaomi slúchadlá Mini-Riadiaca jednotka
zdroj fotografie: Xiaomi

Pohá?a ich 80 mAh batéria, ktorá umo??uje nepretr?ite po?úva? hudbu pribli?ne 5 hodín. Star?ia verzia v?ak disponovala 7 hodinovou výdr?ou. Ku slúchadlám taktie? dostane? ?tuple v piatich ve?kostiach. V prípade, ?e ?a tieto nové Xiaomi slúchadlá zaujali, mô?e? si ich kúpi? v bielej alebo ?iernej farbe za 26 ?, no len ak vyu?ije? ná? z?avový kupón 430c0d, ktorý aplikuje z?avu 15 %.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Adam Jankech