banner-redmi-pro
Momentálne mô?ete nájs? v Google Play aplikácie na v?etky mo?né príle?itosti, funkcie a zaujímavé podujatia. Ka?dý z nás má vyhradené nejaké ?must have? aplikácie, bez ktorých by si svoj smartfón jednoducho nevedel predstavi?. Do tejto skupinky aplikácií máme jedno odporú?anie, ktoré stojí aspo? za vyskú?anie a odmení vás nádherným dizajnom a zaujímavými funkciami. Re? je o aplikácii Telká?, ktorá vám prinesie televíziu do smartfónu alebo tabletu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samotná aplikácia je ladená do minimalistického flat ?týlu s prvkami Material dizajnu. Hlavná obrazovka vás uvíta rozdelením staníc pod?a krajín, respektíve ?ánrov. Ur?ite vás zaujíma, ktoré zo slovenských staníc sú v ponuke. Vo va?om smartfóne alebo tablete budete môc? sledova? TA3, Joj Cinema, klasickú JOJ-ku a JOJ Plus. Na?i západní susedia majú v ponuke stanice ako Prima, Prima Zoom, Prima Love, Dé?ko, ?T1 a ?T2. Sme si istí, ?e sa medzi vami nájde mno?stvo fanú?ikov ?portu. Ponuka ?portových kanálov ?íta Eurosport 1 / 2, Arena Sport 1 a Auto Motor Sport. V ponuke sú aj hudobné stanice. Z dokumentárnych staníc nájdeme v ponuke napríklad Discovery Channel v ?eskom / slovenskom jazyku, ?i stanicu History taktie? s ?eským / slovenským dabingom. Autori v?ak do budúcnosti pris?úbili, ?e sa budú sna?i? prida? ?o najvä??ie mno?stvo staníc.

Len nedávno pridanou funkciou, ktorú ur?ite oceníte, je mo?nos? prida? si vybrané stanice medzi ob?úbené. V pravom hornom rohu sa nachádza ikona srdca, ktoré vás presmeruje priamo do zoznamu va?ich ob?úbených televíznych staníc. Nespornou výhodou je aj responzívny dizajn, ktorý sa automaticky prispôsobí pre smartfóny alebo tablety so v?etkými mo?nými rozlí?eniami. Autori taktie? odporú?ajú prehrávanie staníc pomocou VLC prehráva?a, ke??e ten vstavený nemusí fungova? 100-percentne.

Táto aplikácia vám ur?ite prinesie potrebnú funk?nos? pri nedostupnosti televízora alebo na dovolenke v zahrani?í. Autorom patrí ve?ká v?aka, ?e nám nie?o takéto pripravili a ur?ite im po vyskú?aní ho?te aj hodnotenie aplikácie. Do budúcnosti sa mô?ete pripravi? na vylep?enia, ktoré e?te viac umocnia výborný zá?itok pri pou?ívaní. Sledujte týchto mladých autorov z tímu Pears.sk aj na Facebooku, kde budú uverej?ova? novinky v aplikácii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
11%
Mám to
56%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]