Finančná správa nemôže akceptovať niektoré emailové podania, ktoré jej zasielajú daňovníci. Týka sa to napríklad dokladov o úhrade dane, reakcií na doručené písomnosti od správcu dane či informácie o vybavení žiadostí.

Klientov preto finančná správa žiada, aby takéto podnety nezasielali do emailových schránok daňových úradov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Od začiatku októbra minulého roka daňový subjekt podľa Rybanskej už nie je oprávnený doručovať podania e-mailom.

Neplatí už totiž ustanovenie tzv. lex korona vo finančnej oblasti o spôsobe doručovania podaní. Ide napríklad o odvolania, žiadosti o potvrdenie o stave osobného účtu, žiadosti o vydanie potvrdení pre banky alebo iné inštitúcie, či plnenie oznamovacej alebo ohlasovacej povinnosti.

Pre neelektronicky komunikujúcich klientov platí, že podania v zmysle daňového poriadku sú povinní doručovať v listinnej forme do piatich pracovných dní od ich odoslania e-mailom, inak sa považujú za nedoručené,“ upozornila hovorkyňa finančnej správy.

Pre povinne elektronicky komunikujúcich klientov platí, že podanie doručujú prostredníctvom podateľne portálu finančnej správy alebo cez Ústredný portál verejnej správy. Ak žiada klient informácie týkajúce sa správy daní, ktoré sú daňovým tajomstvom, je potrebná identifikácia žiadateľa.

Daňovníci, ktorí majú vytvorenú osobnú internetovú zónu na portáli finančnej správy, môžu zaslať žiadosť cez elektronickú podateľňu alebo Ústredný portál verejnej správy. Žiadosť môžu poslať aj v listinnej podobe s uvedením identifikácie daňového subjektu. „Finančná správa totiž nemôže poskytovať takýto druh informácií e-mailom,“ dodala Rybanská.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP