Európska komisia (EK) vo štvrtok začala právne konanie voči 19 členským štátom EÚ vrátane Slovenska za nedodržiavanie pravidiel smernice EÚ o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora z roku 2019.

EK zároveň zaslala formálne výzvy Belgicku, Bulharsku, Cypru, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku.

Podľa exekutívy EÚ orgány uvedených členských krajín neposkytli úplné informácie o tom, ako sa revidované pravidlá EÚ o otvorených údajoch a opakovanom použití informácií verejného sektora transponujú do ich vnútroštátnych zákonov.

Cieľom smernice z 20. júna 2019 je odomknúť výhody údajov a pomáhať sprístupniť viac z rozsiahleho a hodnotného súboru zdrojov údajov, ktoré vytvorili verejné orgány, na opätovné použitie.

Smernica má stimulovať vývoj inovatívnych riešení, akými sú napríklad aplikácie pre mobilitu, zvýšiť transparentnosť otvorením prístupu k verejne financovaným údajom z výskumu a podporiť nové technológie vrátane umelej inteligencie. Členské štáty mali povinnosť preniesť smernicu do svojho vnútroštátneho práva a oznámiť túto skutočnosť EK do 17. júla 2021.

Spomínané členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na výzvu eurokomisie a prijali potrebné opatrenia. Ak EK nedostane uspokojivú odpoveď od niektorej z členských krajín, ako ďalší krok v právnom konaní pristúpi k zaslaniu odôvodneného stanoviska. Ak ani tento krok nezaberie, po ďalších dvoch mesiacoch by mala nasledovať žaloba na Súdnom dvore EÚ.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú