Len nedávno predstavilo ministerstvo hospodárstva SR nové informácie v súvislosti s novými dotáciami pre elektromobily. Dotácie majú motivovať ľudí ku kúpe vozidiel s alternatívnym pohonom, vďaka čomu vedia ušetriť nemalé prostriedky. Oproti prvým dotáciám sa však udialo viacero zmien, ktoré majú pomoc od štátu urobiť ešte atraktívnejšou.

Sleduj Fontech aj na sociálnych sieťach!

FacebookInstagramYouTube

Aj vďaka zmenám, ktoré nastali, či nesprávnej komunikácii sa však nájde ešte množstvo ľudí, ktorí nové dotácie nepochopili alebo v nich majú jednoducho zmätky. Vybrali sme preto najčastejšie otázky, ktoré sa nás fanúšikovia pýtajú a zodpovedali sme ich nižšie v odpovediach.

Na aké vozidlá sa dotácie budú vzťahovať?

Dotácie sa budú vzťahovať na všetky elektromobily a plug-in hybridy kategórie M1 a N1.

Aká bude výška dotácie?

Výška dotácie bude 8000 € na elektromobily a 5000 € na plug-in hybridy, pričom platí, že maximálna obstarávacia cena vozidla môže byť maximálne 50 000 €.

Čítal som, že dotácie budú v maximálnej výške 10 000 € alebo, že dotácie budú vypočítané na základe určitého percenta z obstarávacej ceny. Ako to teda je?

Je potrebné si uvedomiť, že prvotné informácie, ktoré sa šírili internetom ešte pred tlačovou konferenciou Ministerstva hospodárstva SR, ktorá sa uskutočnila 21. septembra, boli len akýmsi „hrubým nástrelom“, ktorý vytvoril mantinely. Ide o novelu, ktorá v skutočnosti utvára právny rámec a ten do budúcna umožní meniť podmienky dotačných programov podľa potreby ministerstva. Týmto spôsobom sa zaistí, že podmienky a obmedzenia bude možné meniť komplexnejšie a rýchlejšie.

Je možné využiť dotácie aj na kúpu ojazdeného vozidla?

Nie, dotáciu bude možné využiť len na kúpu nového vozidla. Je možné, že sa bude dať získať dotácia aj na vozidlá zo zahraničia, no to bude ešte upresnené. V tomto prípade by sa potešili hlavne motoristi, ktorí túžia po Tesle.

Čítal som, že dostanem vyššiu dotáciu, ak vyradím svoje staré vozidlo. Koľko môžem dostať?

V súčasnosti je takzvané „šrotovné“ vylúčené. Ak vyradíš svoje staré vozidlo, tak nebudeš nijakým spôsobom zvýhodnený. V budúcnosti sa však toto zvýhodnenie vo výzvach objaviť môže.

Kedy bude predstavená výzva na dotácie?

Novela začne platiť od 1. novembra 2019. O dotácie bude možné žiadať po tomto dátume na základe výzvy, ktorá by mala, podľa predbežných informácií, byť zverejnená koncom novembra, prípadne začiatkom decembra. Presný dátum zatiaľ nie je známy a ministerstvo bude o ňom informovať. My ťa o tejto skutočnosti následne budeme informovať v našom článku.

Budem môcť dotáciu využiť aj na nákup CNG a LPG?

Nie, výzva sa bude vzťahovať len na elektromobily a Plug-in hybridy. CNG, LPG a ani ďalšie alternatívne pohony nie sú momentálne v pláne.

Aké podmienky budem musieť splniť, ak budem mať záujem o dotáciu?

Prvotná podmienka je, že vozidlo nesmie stáť viac ako 50 000 €. Navyše, vozidlo musí byť podľa predbežných informácií zakúpené nové na území Slovenskej republiky. Ďalšou podmienkou je prihlásenie vozidla do evidencie a jeho držba po dobu minimálne dvoch rokov.

Koľko peňazí je vyčlenených na podporu kúpy elektromobilov a Plug-in hybridov?

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo rozpočet vo výške 5 miliónov eur. Pri prvej výzve však suma 5,2 milióna eur nebola vyčerpaná celá. Počíta sa s tým, že ak bude o dotácie príliš veľký záujem, ministerstvo vie túto sumu ešte navýšiť.

Dostanem peniaze naraz alebo v splátkach?

S najväčšou pravdepodobnosťou v splátkach. Zamedzí sa tak špekulatívnemu zaobchádzaniu s dotáciami. Toto pravidlo platilo aj pri prvom dotačnom programe, kedy majiteľ získal časť prostriedkov ihneď po registrácii, druhú časť po prvom roku evidencie a poslednú po druhom roku evidencie vozidla. Toto opatrenie sa však potvrdí alebo vyvráti až v pripravovanej výzve.

Budú môcť dotácie získať aj firmy?

Áno, o dotácie bude môcť požiadať aj firma. Tiež platí, že len na elektromobily a Plug-in hybridy, pričom dva roky sa vozidlo nebude môcť predať.

Ako bude vyzerať postup pri žiadaní o dotáciu?

Najskôr bude potrebné podať žiadosť o dotáciu. Žiadateľ bude mať následne stanovený čas na zakúpenie a prihlásenie vozidla. Po predložení dokladov a splnení všetkých podmienok bude dotácia majiteľovi vyplatená. V prípade, že žiadateľ o dotáciu nesplní všetky podmienky, prípadne nepredloží niektorý z potrebných dokumentov, prichádza o nárok na dotáciu.

Úspešnosť ukáže až prax

To, či budú nové dotácie úspešnejšie ako tie predchádzajúce je nateraz otázne, no na trhu sa nachádza množstvo zaujímavých modelov, ktoré by sa mohli podpísať pod väčšiu úspešnosť. Lákadlom bude určite výška dotácií, ktorá je oproti tým predchádzajúcim o niečo vyššia a tak sa pri mnohých modeloch môžeš dostať na veľmi zaujímavé ceny.

O dotáciách však ešte budeme počuť a mi ťa budeme informovať o všetkom podstatnom. Pre príklad sa môžeš nižšie pozrieť na tabuľku, kde sú uvedené vybrané modely s ich cenníkovými cenami a cenami po odpočítaní dotácie.