banner-mi5s-plus


Debakel so Samsungom Galaxy Note 7 sa pomaly, ale isto dostáva do úzadia, av?ak samotný Samsung sa z toho e?te nedostal. Ak chce, aby ich pripravovaný Galaxy S8 bol úspechom, musí presved?i? ?udí, ?e ich telefóny u? ani z?aleka nepredstavujú bezpe?nostnú hrozbu a ?e si zlep?ili postupy zabezpe?ovania kvality.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung Electronics nedávno zvolalo mimoriadne stretnutie akcionárov, kde spolo?nos? diskutovala o osude svojho tla?iarenského oddelenia a taktie? vymenovanie Jay Y. Lee-ho ako ?lena predstavenstva. Samsung teda rozhodol vzda? sa tla?iarenského podnikania a preda? 100 % svojich podielov americkej spolo?nosti HP.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

SAMSUNG CSC

?al?í samostatný bod tohto stretnutia patril fiasku s Galaxy Note 7. Vo vyhlásení predstavitelia uviedli?Do budúcnosti spolo?nos? urobí významné zmeny v procesoch zabezpe?ovania kvality vzh?adom k svojmu záväzku, aby poskytovala bezpe?né a spo?ahlivé výrobky a znovu získala dôveru zákazníkov.?

samsung-note-7-9978.0

Isté je, ?e Samsung e?te stále nevie, ?o spôsobovalo explózie Galaxy Note 7. Vy?etrovanie je v sú?asnej dobe vykonávané spolo?nos?ou Samsung, CPSC a za pomoci juhokórejských úradníkov, ale nie je isté, kedy budú predlo?ené výsledky. Spolo?nos? sa v?ak zaru?ila, ?e bude zdie?a? v?etky podrobnosti o vy?etrovaní.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
33%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Valér Seč
Som študentom na vysokej, ktorý mimo školy má kopec záujmov a hlavným z nich sú práve technológie: počítače, smartfóny - predovšetkým Androidy a rôzne iné technologické zaujímavosti. Okrem toho rád cestujem, pozriem si kvalitný film alebo vypočujem dobrú hudbu.