Prvý nákladný vlak, ktorý podnikne dlhú a priamu cestu z východného Anglicka do východnej ?íny vy?tartoval u? tento pondelok. ?aká ho 3-tý?d?ová cesta o d??ke 12 000 km. Vlak vezie tovar ako whisky, vitamíny, lieky a rôzne detské produkty.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V januári tento rok sme informovali o prvej ceste nákladného vlaku z ?íny do Londýna. Cesta mu trvala presne 18 dní a nákladný vlak pre?iel 12 000 km. Pri tejto ceste vlak prechádzal cez 7 krajín. Teraz ale nastal ?as vrhnú? sa naspä?, z Anglicka do ?íny. Nákladný vlak vyrazil 10.4.2017 – tento pondelok, z depa Stanford-Le-Hope v Essexe, východné Anglicko. Vlak za sebou ?ahá 32 plne nalo?ených voz?ov, ktorých celková d??ka je a? 600 metrov.


zdroj fotografie: China Xinhua News?

Cesta vlaku je nasledovná: Barking (východné Anglicko), Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Po?sko, Bielorusko, Rusko a nakoniec Yiwu v ?íne. Vlak by mal do miesta ur?enia dorazi? 27. apríla. Spolo?nos?, ktorá cestu organizuje má názov Yiwu Timex. Zámerom Anglicka je posilni? si obchodnú komunikáciu so zvy?kom sveta, nako?ko ju ?aká odchod z EÚ u? o dva roky. Pod?a Xubina Fenga, predsedu spolo?nosti Yiwu Timex, je táto cesta len za?iatkom pravidelného priameho spojenia Anglicka a ?íny.

Nenechaj si ujs?
Prvý nákladný vlak z ?íny s priamou trasou do Anglicka úspe?ne dorazil do Londýna

Výhodou priameho vlajkového spojenia medzi Anglickom a ?ínou je najmä cena prepravy. V porovnaní s leteckou prepravou je preprava vlakom a? o polovicu lacnej?ia, no tie? ove?a rýchlej?ia ako lodná preprava.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
92%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
0%
O autorovi
Ľubomír Macura
Stredoškolský študent a vyznávač moderných technológii. Vo voľnom čase jazdím na motocykli a venujem sa rôznym technickým záležitostiam.