Kto by predsa nepoznal sie? fastfoodov McDonald’s? Ide o najvä??iu sie? rýchleho ob?erstvenia na svete, kde sa ku dne?nému d?u eviduje vy?e 35 000 pobo?iek v 120 krajinách po celom svete. Denne obslú?ia pribli?ne 68 miliónov zákazníkov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dodnes sa objednávanie z menu dalo rozdeli? na dva spôsoby. Prvý spôsob bol ten, ?e si do kamennej pobo?ky musel prís?, postavi? sa k pultíku a poprosi? milú sle?nu / milého pána a svoje jedlo. Druhou mo?nos?ou bol tzv. Drive-Thru, kde si pri?iel autom k reproduktoru s mikrofónom a povedal svoju po?iadavku.

McDonald's
zdroj fotografie: sino-us.com

Celé to ale trvalo aj napriek ve?mi krátkej obsluhe a vyhotoveniu tvojho ob?úbeného menu a? príli? dlho. McDonald’s tak prichádza s ve?mi ?ikovným rie?ením, ktoré bude spo?íva? vo vyu?ití dnes najviac populárnych zariadení, ktoré nosíme neustále so sebou. Princíp je jednoduchý. Pri odchode napríklad z práce si v aplikácii McDonald’s vyberie? svoje ob?úbené jedlo, potvrdí? objednávku a jedlo si vyzdvihne?.

McDonald's
zdroj fotografie: McDonald’s

Jednoduché, no nie? No McDonaldu tento systém zrejme nesta?il, a preto obohatil objednávanie o ve?mi ?ikovnú pomôcku. Po potvrdení sa táto objednávka premietne priamo na obrazovky vo vybranej pobo?ke. Na základe tvojej polohy tak bude personál pobo?ky informovaný. Tvoje jedlo sa za?ne robi? a? ke? bude? v blízkosti pobo?ky a pri prevzatí bude tým pádom ?erstvé a teplé.


McDonald'szdroj fotografie: McDonald’s

K nám sa tento systém objednávania ale tak skoro ur?ite nedostane, nako?ko ho McDonald’s zatia? testuje len v USA, konkrétne v mestách Moneterey a Salinas v Kalifornii. Postupne v?ak pribudnú aj ?al?ie mestá. Uvidíme, ?i sa McDonald’s rozhodne aj pre ostatné kontinenty, no za nás by sme takúto fi?úrku rozhodne privítali. Privítal by si ju aj ty? Daj nám vedie? v komentároch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak