Európska únia opäť upravila podmienky pre mobilných operátorov a ceny pri poskytovaní dát v rámci členských štátov. Ešte v roku 2018 zaviedla únia jednotné ceny pre volania, SMS správy a dáta vrámci roamingu, ktoré majú byť rovnaké ako v domácej krajine. Nová politika EÚ opäť upraví množstvo poskytovaných dát a ich ceny, ktoré zákazníkov rozhodne potešia, informuje Europa.eu. Od nového roka totiž dostali v roamingu viac dát.

Pôvodný článok z decembra 2019 sme aktualizovali o nové informácie.

Európska únia pred časom schválila pravidlá, ktoré regulujú ceny volaní a textových správ vo všetkých členských krajinách. Od mája 2019 máme jednotnú cenu za minútu hovoru a SMS-ky, pričom zmeny tiež určujú maximálnu výšku poplatku, ktorú môžu operátori zákazníkom účtovať. Podľa pravidiel EÚ je roaming v zahraničí dostupný za domáce ceny.

V praxi to znamená, že tí, ktorí občasne cestujú za hranice do iného európskeho štátu, môžu volať, dátovať a posielať správy za ceny ako doma. Tieto pravidlá však nie sú určené na trvalé používanie roamingu v zahraničí. Operátori zákazníkov informujú o prekročení hraníc krajiny a o „politike primeraného využívania roamingu“. V niektorých prípadoch však môžu spoločnosti účtovať po minutí stanoveného objemu dát poplatky za dátový roaming.

Pri nadmernom používaní týchto služieb môže operátor vyhodnocovať spotrebu zákazníka, a to po dobu až 4 mesiacov. Ceny však teraz EÚ reguluje novými pravidlami a výpočtom, ktorý vo výsledku prinesie nižšie sadzby pre celoeurópske dátové služby a viac dát pre zákazníkov operátorov. Jednotková cena mobilných dát v roamingu totiž od nového roka klesla na 3,50 € bez DPH za 1 GB dát (4,20 € s DPH).

Nastúpili neobmedzené dáta. Koľko dostaneš v roamingu?

Mobilní operátori začali vo svojich paušáloch ponúkať aj neobmedzené dátové balíky, ktoré majú zákazníkom umožniť surfovanie po webe bez dátového limitu, no nie každý balík je rovnaký. Telekom len prednedávnom spustil predaj portfólia nových T paušálov, v ktorých zahrnul aj neobmedzené dáta bez rýchlostného limitu. Konkurenčné O2 taktiež prinieslo vlastné neobmedzené dáta, avšak s obmedzením rýchlosti v niektorých balíkoch. Bez obmedzenia je len Diamantový O2 SMART paušál. Viac o nových paušáloch tohto operátora sa dozvieš v samostatnom článku.

Konkurenčný Orange však vo svojom portfóliu neponúka paušál či dátový balík, ktorý by priamo obsahoval neobmedzené dáta. V každej ponuke je objem dát limitovaný, hoci operátor chce poukázať na rôzne iné balíky, vďaka ktorým zákazník nespotrebúva predplatené dáta a môže vybrané aplikácie používať bez dátového limitu. Nejedná sa však o paušály s neobmedzenými dátami, ale o doplnkové balíčky, ktoré si môže zákazník zaplatiť.

Väčšina našich zákazníkov už teraz má viacero možností dátovo neobmedzeného internetového pripojenia za rozumnú cenu na základe využívania Nonstop dátových balíkov, ktoré umožňujú skutočne nelimitovaný prístup k najpoužívanejším kategóriám, ako je video, hudba, sociálne siete, chat alebo napr. navigácia,“ informovala FonTech.sk vo vyjadrení hovorkyňa Orange Slovensko, Alexandra Piskunová.

Neobmedzený dátový balík má vo svojej ponuke aj 4ka, ktorá v paušále SLOBODA∞ + prináša neobmedzené množstvo dát, pričom zároveň poskytuje ďalšie GB aj v roamingu. Práve roamingové dáta môžu zaujímať mnohých majiteľov podobných paušálov. Podľa novej ceny platnej od začiatku roka sa totiž úmerne zvýšilo aj množstvo dát, ktoré sú operátori povinní poskytnúť v roamingu pre konkrétne služby a paušály.

Pixabay (Úprava redakcie)

Zákazníci sa však môžu stretnúť aj so situáciou, kedy budú mať v roamingu dostupných viac dát ako v samotnom predplatenom balíku dát, ktorý môžu využiť na území SR. Napríklad pri najlacnejšom paušále Go 10 € majú v rámci SR dostupných len 250 MB dát, avšak v roamingu dostanú až 4,76 GB. V takom prípade sa však naskytá otázka, či by operátori nemohli objem dát dorovnať a poskytnúť rovnaký objem aj v SR ako v zahraničí.

Telekom uplatňuje pre zákazníka s viazanosťou (napríklad T Nekonečno SD za 42 €) pri roamingu vyššiu neviazanú hranicu paušálu ( v našom príklade 47 €). Dokonca ich ešte zdvojnásobí, takže zatiaľ čo podľa európskej regulácie by mal mať zákazník nárok na (42/4,2)*2 = 20 GB, v prípade Telekomu dostane zákazník dát oveľa viac.

Pri ÁNO i T paušáloch teda platí vzorec, že sa zoberie cena neviazaného paušálu, delí sa európskou cenou 4,2 € a násobí nie dvomi, ale až štyrmi. Napríklad v prípade T Nekonečno SD sa dostane zákaník na hranicu 44,76 GB. Takže Telekom ponúka zákazníkom väčšie objemy dát nad rámec minimálneho objemu, ako vidieť na tomto prípade.

S novým rokom prišlo väčšie množstvo roamingových dát

Množstvo dát v rámci roamingu sa odvíja od samotného balíka, ktorý zákazník u operátora využíva. V ponuke nájdeme aj predplatené karty s kreditom. V takom prípade je operátor povinný zákazníkovi ponúknuť najmenej toľko dát v roamingu, koľko dostaneme zo vzorca, v ktorom predelíme aktuálny kredit na karte pri začatí využívania roamingu maximálnou jednotkovou cenou za dáta (v roku 2020 je to 3,50 € bez DPH).

Ak teda niekto začne využívať roaming s 10 € kreditom, bude môcť využiť 2,38 GB dát (s uplatnením jednotkovej ceny 4,20 € s DPH pre rok 2020).

Pri paušáloch môžu zákazníci využívať bez ďalších poplatkov dáta zahrnuté v balíku, ktorý majú u svojho operátora. Pokiaľ však vopred stanovený objem prekročia, budú im účtované poplatky, najviac však maximálna jednotková cena, ktorá je pre tento rok 3,50 € bez DPH za 1 GB dát. V minulom roku bola cena 4,5 € bez DPH/ 1 GB dát.

Pri nízkej jednotkovej cene mobilných dát môže operátor uplatniť limit pre využívanie dát, ktorý sa odvádza od ceny balíka služieb, pričom naň musí byť zákazník upozornený. V takom prípade môže nastať situácia, kedy zákazník dostane v roamingu menej dát ako má v rámci svojho balíka.

Pokiaľ má niekto mobilnú službu zahŕňajúcu veľké množstvo predplatených dát, operátor musí poskytnúť dostatok dát aj v rámci roamingu za domáce ceny. Pri dnešných „neobmedzených“ ponukách operátorov musí zákazník dostať v roamingu minimálne 2-násobné množstvo dát, ktoré dostaneme vydelením ceny za paušál jednotkovou cenou mobilných dát.

Pozor na daň z pridanej hodnoty

Napríklad, ak niekto platí za paušál s neobmedzenými dátami 40 € bez DPH, dostane v rámci roamingu v tomto roku 22,85 GB dát (počítame s novou cenou 3,50 € bez DPH/ 1 GB). Reálne množstvo dát sa však bude odvíjať od cien so započítaním DPH, tzn., že zákazník, ktorý využíva napríklad paušál za 50 € s DPH dostane v praxi v roamingu 23,8 GB dát.

Nenechaj si ujsť
Stále môžeš platiť poplatky za roaming. Kedy má na to operátor špeciálne právo?

Európska únia však plánuje tento princíp upravovať aj v budúcnosti, kedy sa dočkáme nižších maximálnych cien za dáta. Od 1. januára 2021 tak bude vo vzorci platiť suma 3 € bez DPH, pričom do roku 2022 bude v každom prvom mesiaci nového roka cena znížená o ďalších 0,50 €. Netreba však zabúdať, že k tejto sume si budú operátori účtovať aj DPH navyše.

Výsledné ceny sa však môžu do budúcnosti po preskúmaní roamingových trhov ešte prehodnotiť. Roaming za domáce ceny môže zákazník využívať aj v prípade, že cestuje loďou alebo lietadlom v rámci EÚ, no iba keď je pripojený na pozemnú mobilnú sieť. Pri pripojení na satelit sú účtované roamingové poplatky bez maximálnej stanovenej ceny.

Pre prehľad zmien si môžu zákazníci Orangeu skontrolovať množstvo roamingových dát pomocou kalkulačky na webe operátora. Slovenské O2 uvádza množstvo použiteľných dát pre roaming v EÚ priamo pri ponuke paušálov, no zistiť ich môžeš aj v tejto kalkulačke. V prípade Telekomu nájdu zákazníci FUP limit pri roamingových dátach na tomto odkaze. Na webe sú uvedené limity pre rok 2020.

Upozornenia operátora sa ani pri roamingu nevyplatí ignorovať

Ako už bolo vyššie spomenuté, tak operátori môžu sledovať spotrebu zákazníka po dobu 4 mesiacov. Operátori majú vo svojich ponukách niekoľko roamingových balíkov, ktoré sa oplatí využiť v prípade prečerpania predplatených dát. Pre niekoho sa môžu zdať ponúkané roamingové balíky drahé, no je potrebné si uvedomiť, že tieto regulácie prispejú každým rokom k tomu, aby to bolo pre koncového zákazníka čo najvýhodnejšie.

V každom prípade sa balíky jednoznačne oplatí využívať až vtedy, keď si zo svojho základného balíka vyčerpáš všetko, čo si mal vyhradené pre zahraničie. O tejto skutočnosti ťa však vždy tvoj operátor musí upozorniť, takže budeš mať dostatočne dlhý čas na to, aby si zareagoval. Ak túto informáciu riešiť nebudeš, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhneš účtovaniu dodatočných poplatkov, ktoré v konečnom dôsledku môžu vyjsť naozaj draho.

Pošli nám TIP na článokOperátori