Instagram sa ?oskoro do?ká ?al?ieho vylep?enia, ktoré narozdiel od niektorých funkcií pou?ívatelia ur?ite ocenia. Ak bude? chcie? prida? viacero fotografií v jednom príspevku, po novom to tak nebude ?iadny problém. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Albumy berieme na vä??ine sociálnych sietí ako samozrejmos?, no na Instagrame a? doteraz chýbali. Doteraz mali túto funkciu sprístupnenú iba inzerenti, pri?om pou?ívatelia si mohli fotografie horizontálne posúva?. V najnov?ej beta verzii aplikácie je v?ak táto funkcia sprístupnená pre ka?dého, tak?e uverej?ovanie viacerých fotografií v jednom príspevku prichádza pre viac ako 600 miliónov aktívnych pou?ívate?ov. Postup pridávania albumov bude ve?mi jednoduchý.


zdroj fotografie: TheVerge

Namiesto tradi?ného dotknutia fotografie pou?ije? dlhé stla?enie a následne bude? môc? ozna?i? najviac 10 fotografií alebo videí. Na v?etky fotografie mô?e? pou?i? odli?ný filter. Ka?dá fotka sa dá taktie? lajknú? individuálne. V beta verzii je zatia? táto funkcia dos? nevyladená a obmedzená, nako?ko uverejnenie albumu v?dy skon?í chybou. Funk?né albumy teda uvidíme a? vo finálnej verzii aplikácie, no vývojári zatia? nechcú prezradi?, kedy sa táto novinka dostane na na?e smartfóny. Je v?ak dobré vedie?, ?e namiesto kopírovania Snapchatu sa vývojári venujú aj funkciám, ktoré sú naozaj prospe?né pre pou?ívate?ov.

Sleduj zákulisné informácie a exkluzívne fotografie len na na?om Instagrame

A post shared by FonTech.sk (@fontech.sk) on

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.