Android Debug Bridge, známy tiež pod skratkou ADB, je všestranný nástroj v podobe príkazového riadku, ktorý umožňuje komunikáciu s inými zariadeniami, najčastejšie s PC.

Pracovať v ňom je možné za pomoci špeciálnych ADB príkazov, ktoré uľahčujú rôzne činnosti ako inštalácia či ladenie aplikácií. Nemusíš byť zdatný programátor, aby si vedel s týmito príkazmi pracovať. My ti teraz prinášame výber tých najzaujímavejších, ktoré posunú ovládanie tvojho smartfónu opäť na detailnejšiu úroveň.

ABD môže poskytnúť prístupu k Unix shell, ktorý používame na spúšťanie rôznych príkazov na zariadení. Tento nástroj umožňuje skutočne veľa šikovných trikov, ktoré sa dajú použiť pri bežných, ale aj pri náročnejších operáciách.

Ako spustiť ADB

Predtým, než začneš jednotlivé príkazy skúšať, je potrebné nainštalovať Minimal ADB and Fastboot nástroj na svojom Windows počítači. Pre použitie ADB nástroja spusti program Minimal ADB and Fastboot, ktorý automaticky otvorí príkazový riadok v zdrojovom priečinku, v ktorom bol nástroj nainštalovaný.

V prípade, že nevlastníš zariadenie s operačným systémom Windows, budeš potrebovať nástroj PlatformTools, ktorý využiješ pre LinuxmacOS.

V oboch prípadoch je potrebné stiahnutý .ZIP súbor extrahovať na zvolené miesto a pre jeho použitie sa následne cez terminál dostať to extrahovaného priečinku. Pre podrobný návod klikni sem.

Ak si inštaláciu pre spustenie ADB nástroja úspešne zvládol, musíš ešte povoliť vo svojom smartfóne USB ladenie. Najčastejšie sa nachádza vo vývojárskych nastaveniach.

Pokiaľ vývojárske nastavenia nemáš aktivované, v nastaveniach telefónu vyhľadaj informácie o svojom smartfóne a následne ich piatimi kliknutiami na položku „Číslo zostavy“ odomkneš. Teraz je všetko pripravené a môžeš telefón pripojiť cez USB kábel k svojmu PC.

Základné príkazy

adb devices

Tento príkaz bude najpoužívanejší. Pomocou neho overíš, či tvoj smartfón komunikuje s počítačom. Po jeho zadaní by si mal vidieť položku List of devices attached a tvoj smartfón uvedený pod jedinečným kódom. Pokiaľ smartfón uvidíš, vieš, že si vyššie uvedené inštalácie a nastavenia vykonal správne.

Občas sa však stane, že svoj smartfón neuvidíš aj napriek správnej inštalácii a nastaveniam. V tomto prípade odporúčame skontrolovať displej smartfónu po pripojení, nakoľko môže požadovať povolenie na pripojenie k PC.

Zobraziť celú galériu (5)
FonTech/Dávid Hrabčák

adb reboot recovery

Tento príkaz slúži na automatický prechod do režimu Recovery. Ten je často používaný v prípade, že chceš inštalovať alternatívne ROM do svojho smartfónu alebo vykonať premazanie pamäťových partícií. Obyčajne slúži na prechod do tohto režimu aj stlačenie a držanie špecifického setu tlačidiel, no pokiaľ si ho nepamätáš, adb príkaz je vždy po ruke.

adb reboot-bootloader

Podobne ako v prípade predchádzajúceho príkazu, aj tento ťa prenesie do iného režimu samotného smartfónu. Konkrétne načíta bootloader, ktorý si následne vyžaduje použitie príkazov pre Fastboot. Aj v prípade Fastbootu je potrebné stlačiť špecifický set tlačidiel, no s týmto príkazom ich nemusíš vedieť.

adb pull [cesta v smartfóne] [cesta v PC]

Za pomoci tohto príkazu môžeš premiestniť ľubovoľný súbor zo svojho smartfónu za predpokladu, že k nemu poznáš cestu. Väčšina tvojich súborov je totiž uložená v priečinku sdcard, ktorý označuje interné úložisko. Následne treba uviesť cestu k priečinku v PC, kde sa daný súbor uloží. V našom prípade vyzeral tento príkaz nasledovne:

adb pull sdcard/DCIM/Camera/IMG_20191008_231227.jpg  C:\Users\davis\Desktop

adb push [cesta v PC] [cesta v smartfóne]

Opačný príkaz k predchádzajúcemu. Za pomoci príkazu adb push môžeš nakopírovať akýkoľvek súbor zo svojho PC do smartfónu. Potrebné je uviesť cestu v PC k požadovanému súboru a taktiež uviesť cestu, kde sa požadovaný súbor v smartfóne uloží. Napríklad takto:

adb push C:\Users\davis\Desktop/IMG_22.jpg /sdcard/Download/IMG_01.jpg

Špeciálne príkazy, o ktorých si možno nevedel

1. Zálohovanie a obnova

adb backup [možnosti] [cesta v PC]

Tento veľmi šikovný nástroj ušetrí kopu času pri hľadaní správnej aplikácie pre zálohovanie smartfónu a navyše nevyžaduje root oprávenia. Pokiaľ by si chcel zálohovať kompletne celý svoj smartfón, použi príkaz v nasledujúcom tvare:

adb backup –all –f D:\Moja_zaloha\zaloha.ab

Tento príkaz následne vytvorí kompletnú zálohu smartfónu, pričom stačí uviesť cestu k priečinku, kde má byť záloha vytvorená. Následne vznikne súbor zaloha.ab, ktorý vieš neskôr použiť pre obnovenie zálohy v smartfóne. Pred spustením príkazu sa uisti, že súboru si pridal príponu „.ab“.

K príkazu vieš pripojiť aj nasledujúce možnosti, ktoré pridajú či eliminujú položky zálohy:

  • -akp : zálohuje všetky apk súbory
  • -noapk : nezálohuje apk. Súbory
  • -obb : zálohuje všetky obb súbory
  • -noobb : nezálohuje všetky obb súbory
  • -shared : zálohuje všetky súbory z SD kraty
  • -noshared : nezálohuje SD kartu
  • -nosystem : nezálohuje systémové aplikácie pokiaľ je pridaná aj možnosť –all

adb restore [cesta v PC]

tento príkaz použiješ veľmi jednoducho pri obnove zálohy, ktorú si si vytvoril. Stačí len správne uviesť cestu k zálohe v PC. Príklad:

adb restore D:\Moja_zaloha\zaloha.ab

2. Inštalácia viacerých aplikácií naraz

V prípade, že máš v PC uložené aplikácie vo forme .apk súborov, za pomoci adb príkazu ich vieš všetky nainštalovať. Pre vykonanie príkazu stačí do konkrétneho priečinka v PC umiestniť všetky .akp súbory, ktoré chceš nainštalovať. Následne zadaj nasledujúci príkaz:

for %f in (D:\instalacne_subory\*.apk) do adb install "%f"

Tento príkaz vytvorí cyklus, ktorý prejde všetkými súbormi .apk v danom priečinku, ktorého cestu treba v príkaze uviesť. Všetky aplikácie by mali byť po zadaní úspešne nainštalované.

3. Zistenie zdravia batérie smartfónu

adb shell dumpsys battery

Za pomoci adb príkazu sa dá zistiť aj niekoľko systémových informácií, medzi ktoré patria aj informácie o stave batérie. Po zadaní príkazu adb shell dumpsys battery môžeš zistiť reálnu kapacitu svojej batérie na rozdiel od pôvodnej, na základe čoho vypočítaš jej pokles od zakúpenia zariadenia.

Taktiež si však môžeš overiť aj úroveň zdravia. Podrobnému návodu a vysvetleniu jednotlivých informácií po zadaní tohto príkazu sme sa venovali v samostatnom článku.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom